top of page
Painting

טיפול באמנות לילדים

עבודה טיפולית עם ילדים נעשית בשילוב משחק ואמנות. בתוך עולם הדמיון הנרקם בזמן הטיפול מעבד הילד אירועים משמעותיים בחייו וקשרים עם האנשים הקרובים לו. ילדה בגיל גן יכולה למשל לשחק עם הבובות באופן שיעלה אירוע שהפחיד אותה ואז לעבור לציור בעקבות המשחק, המטפלת משחקת עמה  ומגיבה לעבודותיה באופן מקבל , כך יכול להיווצר קשר מייטיב. בתוך הקשר הטיפולי המתפתח והאמון המעמיק תיתכן הכוונה והרחבה של השיח הרגשי באופן המאפשר הטבה .

בגיל בית הספר היסודי עולים נושאים שונים כמו קשיים חברתיים, תוקפנות, מופנמות, תלות במבוגרים, חרדות וכו. עם ילד המראה תוקפנות במסגרות שונות בחייו, אפשר למשל לעבוד על שחרור כעסים בצורה לגיטימית. ניתן להציע לו לשבור גושי חימר יבשים ומאוחר יותר להציע לו לעבוד עם השברים ליצירה חדשה. באופן זה הילד מרגיש כי יש לגיטימציה ומקום לכעסים שלו ובאופן סמלי מועבר עליו הרושם שניתן "לאסוף את השברים" למציאות רצויה יותר.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Small Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

נקודות מפנה שונות בחיים כמו עליה לכיתה א', תחילת גיל ההתבגרות, נישואין, הורות ויציאה   לפנסיה יכולות להביא לרצף שינויים ותחושות של אי נוחות ורצון לשפר את רמת החיים ואת החוסן הפנימי, טיפול באמנות מתאים לכל גיל במצבים רבים ומגוונים

טיפול באמנות במהלך החיים

טיפול באמנות עבור נערות ונערים

bottom of page